چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۹:۲۷

قهرمانی رزمی کاران قشمی در رقابت های جهانی گرجستان