سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۲۲:۳۸

قیمت دلار در بازار با موج ریزشی همراه خواهد شد؟