یکشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۶ساعت ۱۲:۱۰

قیمت دلار در بازار با موج ریزشی همراه خواهد شد؟