جمعه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۰۳:۲۱

لزوم ارتباط گستره تر شورای تحول علوم انسانی با استادان و نخبگان