دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ساعت ۱۵:۴۴

لزوم ایجاد صندوق های کارگشایی در هیأت های مذهبی