دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۴:۰۰

لزوم مراجعه فوری به پزشک حتی در سوختگی های جزئی خمیردندان استفاده نکنید