جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷ساعت ۰۹:۱۲

لغو نشست اقتصاد غیررسمی با حضور استاد اقتصاد دانشگاه یوهانس کپلر اتریش