جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷ساعت ۱۹:۳۲

لگد امریکا به تقریباً هیچ !