پنجشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۶ساعت ۲۲:۵۱

لگد امریکا به تقریباً هیچ !