سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷ساعت ۰۸:۰۷

مادرزادی بودن 60 درصد معلولیتها در استان

1. سرخوردگی معلولان پشت درهای بهزیستی - ایسنا

2 دسامبر 2016 ... حدود 500 میلیون معلول در جهان وجود دارند که 80 درصد آنها در کشورهای جهان سوم ... تا جایی که حدودا 30 درصد معلولیت‌ها ژنتیکی و مادرزادی و حدود 70 درصد بر اثر ... و می‌گوید: در آستانه روز جهانی معلولین از رئیس جمهور می خواهم که این مشاور را منصوب کند. .... حاضر بهزیستی تنها به 340 هزار نفر آنان مستمری 70 – 60 هزار تومانی ...

2. کودکی از دست رفته - مراقبت - سلامت نیوز

20 مه 2018 ... به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایرنا، مهرنوش هفت ساله از معلولیت شنوایی ... زیر نظر پزشک متخصص بودن در دوران بارداری، تشخیص به موقع معلولیت در ... نیز با بیان اینکه 60 درصد معلولیت ها در این استان مادرزادی و قابل پیشگیری ...

3. برنامه "پیشگیری از معلولیت با غربالگری ژنتیکی" در مدارس ...

5 نوامبر 2017 ... وی افزود: 75 درصد اختلالات بینایی و 60 درصد مشکلات شنوایی بر اثر معلولیت‌های ... ارشدزاده با بیان این‌که پیش‌بینی می‌شود امسال در استان 2000 دانش‌آموز ... این برنامه کودکان از لحاظ بیماری‌های مادرزادی و ژنتیکی ارزیابی می‌شوند.

4. آمل پایلوت طرح جامع شناسایی معلولان در روستاهای استان مازندران شد ...

30 نوامبر 2017 ... وی با اشاره به اینکه از این تعداد معلولان، 20 درصد معلولیت بیماری، 7 درصد سوانح، 60 درصد مادرزادی و شش درصد ژنتیک زمان زایمان هستند، افزود: طبق ...

5. وضعیت اشتغال معلولین - مرکز ضایعات نخاعی

در ایران بنا بر آمار، حدود ۱۲ درصد از جمعیت ایران را معلولین تشکیل می دهند که از ... بيماري هاي غير مسري و بيماري هاي مادرزادي وسوءتغذيه كه هر كدام به عنوان علت ... به بيان ديگر، بي سوادي ،بيكاري، فقر غذايي و سوء تغذيه، نازل بودن سطح ... بر اساس قانون 60 درصد شغل هاي اپراتوري بايد به معلولان اختصاص يابد، که عملا رعايت نشده است.

6. راه های پیشگیری از معلولیت ها، قبل از بارداری - نی نی بان

7 ژانويه 2018 ... میزان معلولیت های مادرزادی در استان تهران به دلیل پایین بودن میزان ... تا 40 درصد ازدواج های صورت گرفته در خراسان رضوی فامیلی و خویشاوندی است.

7. یازده میلیون ایرانی با درجات مختلف معلولیت - سایت خبری تحلیلی ...

5 دسامبر 2015 ... هرچه به زمان حاضر نزديك مي‌شويم از آمار معلوليت‌هاي مادرزادي كاسته مي‌شود و بر معلوليت‌هاي ... مجلس · فیلم · نتایج جام جهانی · با بینندگان · نگاه شما · تابناک من; استان ها ... خفيف، متوسط و خيلي شديد هستند كه چهار درصد از اين افراد داراي معلوليت شديد و ... نامناسب بودن جاده‌ها، مشكلات خودروها و نقش عامل انساني، سه عامل مهم و ...

8. در ﻧﻮزادان ي ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻴﻮع ﻫﻴﭙﻮﺗﻴﺮوﺋﻴﺪي ﻣﺎدرزادي داﺋﻤﻲ و اﻓ

ﺷﻴﻮع ﻫﻴﭙﻮﺗﻴﺮوﺋﻴﺪي ﻣﺎدرزادي در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران از ﺑﺴﻴﺎري ﻛﺸﻮر ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺎي ﻧﮕﺮاﻧﻲ دارد . ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ... ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻪ اﺳـﺖ از ﺑـﺮوز ﻣﻌﻠﻮﻟﻴـﺖ ..... TSH>5 در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ورﻳﺪي. ﺷﻬﺮ. ﺗﻌﺪاد ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي. ﻓﺮاواﻧﻲ. درﺻﺪ. ﻓﺮاواﻧﻲ. درﺻﺪ. ﮔﻠﻮﮔﺎه. 1648 ... 60. ﻣـﻮرد. 3-5. روزﮔـﻲ و. 2. ﻣـﻮرد. ﺑـﻴﻦ. 6-20. روزﮔﻲ ﺑﻮد . ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زﻣﺎن ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﮔﻴـﺮي اوﻟﻴـﻪ ﭘﺎﺷـﻨﻪ ﭘـﺎ ..... ﺑﻮدن اﻃﻼﻋـﺎت اﺧـﺘﻼل در آﻧـﺎﻟﻴﺰ ﺑﻌﻀـﻲ از داده.

9. میزان شیوع هیپوتیروئیدی مادرزادی و افزایشگذرای TSH در استان یزد

ﺰان ﺷﻴﻮع ﻫﻴﭙﻮﺗﻴﺮوﺋﻴﺪي ﻣﺎدرزادي. و اﻓﺰاﻳﺶ. ﮔﺬراي. TSH. در اﺳﺘﺎن ﻳﺰد. دﻛﺘﺮ. ﻣﺤﻤﻮد. ﻧﻮري ﺷﺎدﻛﺎم. 1 ... اﺳﺘﺎن ﻳﺰد و ﻛﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺳﻴﻤﺎي اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري و ﻃﺮاﺣﻲ اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ در ﺳ .... ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ از ﺑﺮوز ﻣﻌﻠﻮﻟﻴـﺖ. ﻫـﺎي .... ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﺨﺶ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮوه. ﻫﺎي. TSH ... درﺻﺪ. ﺗﻌﺪاد. درﺻﺪ. TSH<4. 5686. 2/88. 5732. 6/89. 11418. 9/88. 5>TSH≥4. 406 ..... 3: 60- 153 .

10. ام‌اس - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

باردار بودن احتمال عود بیماری را کاهش می‌دهد، اگرچه در طول چند ماه اول پس از وضع حمل این ..... این حال درصد این افراد بسته به چگونه تعریف شدن درمان جایگزین متغیر خواهد بود. .... شیوع ام‌اس در ایران ۵ تا ۷۴ نفر در هر ۱۰۰ هزار نفر برآورد شده‌است و استان اصفهان ..... "Rating neurologic impairment in multiple sclerosis: an expanded disability ...

11. ۱۰ هزار کودک تحت پوشش بهزیستی در چهارمحال و بختیاری

2 روز پیش ... ۱۰ هزار کودک در استان چهارمحال و بختیاری تحت پوشش بهزیستی هستند. ... ۶۰ درصد معلولیت‌ها مادرزادی است · ماده مخدر گُل دارای رتبه دوم مصرف بعد از ...

12. ارزیابی عوامل اقتصادی موثربربازتوانی افرادتحت پوشش بهزیستی ...

همچنین ابزار گردآوری اطلاعات‌، تعداد پرونده‌های موجود در سازمان بهزیستی استان گلستان ... مشخص بودن درآمد گروه‌ها و وجود تشکیلات علمی و اصولی (مالیات ها تامین اجتماعی) ... ،10 درصد جمعیت دنیا، یعنی بیش از 600 میلیون فرد دارای ناتوانی و معلولیت که .... به عنوان گروه گواه گمارده شدند (60 نفر گروه آزمایش و 60 نفر گروه گواه) برای جمع ...

13. ایرنا - به بهانه روز جهانی نابینایان/ قلب تو روشن تر از آیینه است

15 ا کتبر 2017 ... 14.5 درصد معلولان استان یزد، نابینا و کم بینا هستند ... وی اظهار کرد: 60 درصد علل نابینایی قابل درمان و 20 در صد آنها قابل پیشگیری است و از ... وی در ادامه گفت: نامناسب بودن محیط شهری از جمله مشکلات افراد معلول به ویژه نابینایان ... وی نابینایی خود را مادرزادی بیان کرد و افزود: بهتر است در ادارات و نهادهای مختلف یک ...

14. آیین نامه راهنمایی و رانندگی - پلیس راهور ناجا

انتقال بودن وسایل نقلیه، با امکانات موجود، محل استقرار چرخ ها را عالمت گذاری نموده و ... ضوابط شورای عالی ترافیک به تصویب شورای عالی هماهنگی ترافیک استان ها و در ... ( از کل وجوه حاصله به تفکیک درآمدهای ناشی از تخلفات رانندگی%شصت درصد )60 الف- ...... 9- فقدان مادرزادی یا قطع عضو یا فلج )در صورتی که هیچ گونه اصالح در فرد و  ...

15. تعاریف واهداف معاونت توانبخشی - اداره کل بهزیستی استان کرمان

معلولیت عبارت است از ناتوانی در انجام تمام یا قسمتی از ضروریات عادی زندگی فردی یا اجتماعی به علت وجود یک نقص مادرزادی یا عارضی درقوای جسمانی و روانی ... سالمند ناتوان : به فردي اطلاق ميگردد كه سن بالاي 60 سال داشته و قادر به انجام امورات .... آن است که حدود هفت درصد از جمعیت فعلی کشور ما را افراد سالمند تشکیل می دهند نگاهی واقع ...

16. عملكرد برنامه تنظيم خانواده

پايين بودن مشاركت مردان در برنامه هاي تنظيم خانواده ... تحويل CDآموزشي مشاوره قبل ازازدواج از استان وهماهنگي با مشاورين جهت استفاده دركلاس ها ... اينكه بهترین راه برای جلوگیری از معلولیت در نوزادان شناسایی حاملگی های پرخطر، درمان و كنترل ... حداقل 2بار مراقبت پس از زايمان در 60 روز اول پس از زايمان 46.8درصد كه نسبت به دو سال اخير ...

17. بیجار بام ایران | خواهری که معلولیت خانوادگی را صبوری می کند/امید به ...

19 ژوئن 2018 ... در بدو ورود با دیدن ابراهیم 40 ساله که از معلولیت مادرزادی رنج می برد و در ... خرید کلیه مهناز را تامین نماید و با توجه به بالا بودن هزینه های عمل دست و ...

18. میزان بقای نوزاد و عوامل مرتبط با آن در بخش های NICU بیمارستان های ...

زادی ﻧﻮزاد ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﺑﻘﺎء راﺑﻄﻪ داﺷﺖ. 87. ﻧﻔﺮ. )1/73. درﺻﺪ. ) ﻧﻮزادان ﻣﺮده در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮﻟﺪ، وزن ﮐﻢ. ﺗﺮ از. 2500. ﮔﺮم و. 21. ﻧﻔـﺮ .... ﻫﺎی ﻣﺎدرزادی، ﭼﻨﺪ ﻗﻠﻮﯾﯽ، ..... )12( . ﮐﻢ. ﺗﺮ ﺑﻮدن ﻣﯿﺰان. ﻣﺮده زاﯾﯽ ﻣﯽ. ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﺎﺷﺪ. : ﮐﻪ ﻣﺎزﻧﺪران و. ﺧﺼﻮﺻﺎً. ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺎن ... 60. ﯾﺎﻓﺘﻪ. ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﻘﺎی ﻧﻮزاد ﺑﺎ. ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﺎدر ارﺗﺒﺎط دا. رد؛. ﺑﻪ. ﻃﻮری ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ .... survival without disability at two years.

19. آیین نامه کسان مشمول (لیست انواع بیماری ها و معلولیت های بستگان ...

18 دسامبر 2017 ... ساعد نیوز: انواع بیماری ها و معلولیت های بستگان مشمول که در اظهار نظر اعضای ... از 50 درصد از سطح بدن را فرا گرفته باشد و تمایل به زخم شدن و یا چسبندگی به اطراف ... اعمال جراحی و بیماریهای حلق و حنجره مادرزادی یا اکتسابی که اصلاح پذیر ... اعلام جزئیات برگزاری مصاحبه های دکتری آزاد 97 استان های تهران و البرز.

20. موانع اجرایی مناسب سازی محیط برای معلولان و افراد ناتوان چیست؟

16 سپتامبر 2017 ... بین 10 تا 15 درصد جمعیت کشور را افراد معلول و کم توان جسمی-حرکتی تشکیل می دهند. ... جانبازان عزیز جنگ تحمیلی، معلولان مادر زادی، ‌معلولان ناشی از حوادث و .... محل سکونت خود را بر اساس (نام دستگاه- شهرستان و استان) انعکاس دهند. ... سرویس دهی به 60 مدرسه استثنایی و بهره برداری از 35 اتوبوس برقی در آستانه مهر.

21. تاثیر ازدواج بر توانمندسازی معلولین جسمی - فصلنامه مشارکت و ...

)مطالعه موردی: معلولین جسمی تحت پوشش سازمان بهزیستی استان ... معلول، یعنی هر شاصی که در اثر نقص مادرزادی یا سایر ناهنجاری جسمی، ذهنی و .... درصد(. معلول ذهنی و. اجتماعی(. در. استان کهگیلویقه و. بویراحمد وجود دارد. ) ..... توان گفت که ازدواج و متاهل بودن باعث توانمندی معلوالن می ...... of Social Science and Medicine, 60: 2819-2832 . 48.

22. فروردین ۱۳۸۸ - سندرم دان - تروزمی 21

شايعترين نوع سندرم داون که تقريبا 95 درصد از همه انواع آن راتشکيل مي دهد ... زياد بودن فاصله بين انگشت شصت پا و انگشت کناري که بصورت شياري به کف پا ... ناهنجاريهاي قلبي شايع (60-40) درصد مي باشد. ... سونوگرافي مي تواند مواردي از بيماري هاي قلبي مادرزادي يا انسداد هاي روده اي که مي توانند با سندرم داون همراه باشد را نشان دهد.

23. برنامه غربالگری نوزادان(CH - PKU – G6PD) - معاونت بهداشتي

8 آگوست 2016 ... برنامه کشوری غربالگری بیماری کم کاری مادرزادی تیروئید ... به دلیل کم و غیر اختصاصی بودن علائم و نشانه های هیپوتیروئیدی نوزادان ... 6 دانشگاه علوم پزشکی در سه استان بزرگ کشور (تهران ،فارس،مازندران) بروز ... مداوم فنیل آلانین خون بین 1 در 3000 تا 000/60 بر حسب کشور متفاوت است. ... کاهش معلولیت جسمی.

24. ﺑﺮرﺳﻲ رواﻳﻲ ﻣﺤﺘﻮاﻳﻲ ﻧﺴﺨﻪ ﻓﺎرﺳﻲ ﻟﻴﺴﺖ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻧﺎﺗﻮا

5 مه 2014 ... از ﻧﻈﺮ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮدن ﻳﺎ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ وﻳﺮاﻳﺶ ﺑﻮدن ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ..... 60. درﺻﺪ آﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ را. ﻃﻮﻻﻧﻲ داﻧﺴﺘﻨﺪ،. 26. درﺻﺪ ﻟﻴﺴﺖ را از ﻧﻈﺮ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﻮدن .... ﻣﺎدرزادي ﺑﻜﺎر ﻣﻲ .رود ... ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﺧﻲ اﻓﺮاد ﻣﺠﺮب در اﺳﺘﺎن .... content validity of the'Pediatric Evaluation Of Disability Inventory ...

25. درمان نازایی در علم ژنتیک - بهزیستی استان یزد

باز کند و اینکه ما در بحث پیشگیری از معلولیت ها چقدر موفق عمل کرد ه ایم را می توان با نگاهی به فعالیت مراکز ... چندسال پیش 70 یا 80 درصد بیماری های ناشی از ژنتیک .... و در صورت مشکوک بودن یا بیماری خاص، آزمایشات .... بیماری های ژنتیکی یا ناهنجاری های مادرزادی می. باشند. ... نیاز به مشاوره تخصصی ژنتیک داشته)حدود60درصد( .

26. دفترچه راهنماي ثبت نام چهارمین آزمون استخدامی متمرکز ... - Sanjesh

19 ژوئن 2017 ... درﺻﺪ. ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ ﻋﺎدي. 189. -. 26. ﻗﺴﻤﺖ ب ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﻐﻞ ﻣﺤﻞ. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﺺ ﺳﻬﻤﯿﻪ. 25. درﺻﺪ اﯾﺜﺎرﮔﺮان .... اﺳﺘﺎن. و. ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن. ﺑﺮاي. ﺗﻌﯿﯿﻦ. ﺑﻮﻣﯽ. ﺑﻮدن. داوﻃﻠﺐ. ،. آﺧﺮﯾﻦ. ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت. ﮐﺸﻮري اﻋﻼم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﮐﺸﻮر. در. زﻣﺎن. ﺛﺒﺖ ...... درﺻﺪ) ﺑﺮاي ﺣﯿﻄﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺷﺼﺖ. درﺻﺪ (. 60. درﺻﺪ) ﺑﺮاي ﺣﯿﻄﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ در ﻫﺮ ﺷﻐﻞ ..... ﻫﺎي ژﻧﺘﯿﮑﯽ و ﻣﺎدر زادي ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺧﺘﻼل ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻋﺎدي ﻓﺮدي ﺷﻮد.

27. نشریه ي فني تخصصي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان ... - دانش نما

افرادی که به صورت. ی بروز حادثه ای دچار معلولیت شده و بخشی از توانایی های خود مادرزادی و یا در نتیجه ..... یعنی چیزی حدود 20 تا 25 درصد جمعیت استان. مهندس عسکری.