یکشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۶ساعت ۰۹:۵۹

ماندن ترامپ در برجام یا خروج از آن؛ تصمیم های متفاوت با نتیجه یکسان