شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۶:۱۵

ماه رمضان؛ مهمانی خداوند برای بندگان سحر، افتتاح و ابوحمزه ثمالی؛ دعاهایی که باید خوانده شود