پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۶ساعت ۰۰:۴۲

متن کامل سخنرانی هیئت ایرانی در کنفرانس بازسازی عراق