چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۵:۵۶

متن کامل سخنرانی هیئت ایرانی در کنفرانس بازسازی عراق