چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۶:۰۹

متهمان به سرقت مسلحانه در جزیره شیف دستگیر شدند