شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷ساعت ۰۴:۴۷

محاسبه نرخ وام پرداختی توسط بانکها در سامانه بانک مرکزی