پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۸:۳۳

محمدامین قانعی راد، استاد برجسته علوم اجتماعی درگذشت