دوشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۱:۰۱

محمود صادقی: انتظار وحدت از مردم بدون احترام به حقوق و آزادی آنها، انتظاری ...

1. ارسال پیام و نظر :: بیان معنوی - ناشر آثار استاد پناهیان

2. بسیاری از افراد را در پیرامون خود می بینم که به نماز اول وقت و بسیاری از موارد دینی ...

2. ناصر پورپیرار چه می‌گوید؟ | علی گنجه‌ای

نام پورپیرار از دو بخش purim و pira ، دو واژه عبری، گرفته شده است. به احتمال قوی وی از ...