یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۲۲:۰۵

محکومیت انتقال سفارت آمریکا به قدس در بیانیه پایانی سازمان همکاری اسلامی