شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۶:۰۸

مذاکرات صلح خاورمیانه با ریاست جمهوری ترامپ مرد