چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۲۳:۴۰

مذاکره ترامپ با رهبر کره شمالی ریاکارانه است