جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۷:۴۱

مذاکره درباره مسائل امنیتی و دفاعی قابل پذیرش نیست