جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷ساعت ۱۳:۵۸

مرحوم آیت الله شاه آبادی مورد اعتماد رهبر انقلاب بود