یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ساعت ۲۰:۴۹

مردم دستاوردهای رمضان را حفظ کنند و پشتیبان ولایت فقیه باشند