یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ساعت ۰۹:۴۶

مردم نگران وضع اقتصادی و عدم ثبات قیمت ها هستند