سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۱۸:۵۹

مردم کشمیر از تلاش برای تعیین سرنوشت خود دست برنخواهند داشت