شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶ساعت ۱۴:۳۵

مردی در بیابان های ریگان یک زن را تیر باران کرد عکس