پنجشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۰۲:۳۹

مردی در بیابان های ریگان یک زن را تیر باران کرد عکس