شنبه ۴ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۰۲:۴۱

مروری بر توکیو اتو سالن 2018؛ بزرگ ترین نمایشگاه تیونینگ و افترمارکت ژاپن