یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۱۹:۰۴

مرکز نیکوکاری مسجد امام خمینی (ره) اهر افتتاح شد