جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۷:۳۲

مرکز نیکوکاری مسجد وکیل بازار کرمان افتتاح شد