دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۳:۴۴

مرکل و می برای مقابله مشترک با روسیه توافق کردند