پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۰:۴۱

مسئولان باید از برجام عبرت بگیرند و برجام دیگری تکرار نکنند