جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷ساعت ۱۹:۳۴

مسئولان به جای فرافکنی مشکلات مردم را برطرف کنند عکس نوشت