پنجشنبه ۲ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۱۸:۰۴

مسابقات تنیس روی میز در شهرکرد برگزار شد