شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶ساعت ۲۰:۲۷

مسابقات تنیس روی میز در شهرکرد برگزار شد