پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷ساعت ۱۹:۳۸

مسابقات تنیس روی میز در شهرکرد برگزار شد