چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۶:۰۶

مسابقات قهرمانی هنرهای فردی زورخانه ای کشور در محلات پایان یافت