چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۱۲:۲۲

مسابقات قهرمانی هنرهای فردی زورخانه ای کشور در محلات پایان یافت