پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۶:۴۵

مسدود شدن 3 جاده در خوزستان به دلیل گرد و غبار