یکشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۶ساعت ۰۹:۴۴

مسلمانان شهر کارمل در ایندیانا نخستین مسجدشان را می سازند