سه شنبه ۱ اسفند ۱۳۹۶ساعت ۱۶:۵۳

مسوولان آموزش و پرورش مانع واگذاری مدارس دولتی به افراد شوند