دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۳:۵۱

مشاور تیلرسون هم اخراج شد