یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۲:۲۸

مشخصات سیستم موردنیاز و پیشنهادی برای اجرای بازی Sea of Thieves اعلام شد