دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ساعت ۰۱:۴۴

مشخصات سیستم موردنیاز و پیشنهادی برای اجرای بازی Sea of Thieves اعلام شد