پنجشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۵:۱۳

مشکلات جهان اسلام در اثر بی توجهی به آموزه های قرآن است

1. پاسخ به شبهه - اگر اسلام دین حق و قرآن کتاب کاملی است، پس چرا ...

اگر اسلام دین حق و قرآن کتاب کاملی است، پس چرا مسلمانان در همه جای دنیا بدبخت و ... فرهنگ های سلطنت به نام دین)، به بهانه ی آخرت به دنیای خود بی توجهی نمودند و برای آخرت نیز کاری نکردند! ... بلکه باید به آموزه های قرآن و دین علم پیدا کنند و به علم خود عمل کنند. ... خب لطفا بگویید با این همه مشکلات در جامعه ی ما ما چگونه پیشرفت کنیم ؟

2. مشکلات جهان اسلام و ریشه های آنها - خبرآنلاین

28 ژانويه 2013 ... در اين نوشته منظور از جهان اسلام مجموعة جوامع مسلمانان مي باشد كه به طور تقريب جمعيت ... در اين مكتوب سعي بر اين است كه ريشه هايِ اصلي مشكلات فعلي جهان اسلام به طور اجمالي .... %50 نرخ بي سوادي مربوط به زنان و %29 مربوط به مردان است . .... به صراحتِ قرآن كريم، زشتي قتل حتّي يك انسان (بدون دليل موجّه شرعي) بسان ...

3. مهم‌ترین مشکل جهان اسلام دوری از دستورات قرآن کریم، تعالیم و سنت ...

17 مه 2017 ... مهم‌ترین مشکل جهان اسلام دوری از دستورات قرآن کریم، تعالیم و سنت رسول خداست .... آنچه گفتیم برخی از مهم‌‌ترین مشکلاتی است که امروز جهان اسلام به طور جدی با ... باید از این فرصت برای بالا بردن سطح همکاری های سیاسی و اقتصادی با ...

4. ﺗﻔﺴﲑ ﻋﻘﻠﻲ- ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﻗﺮﺁﻥ ﻛﺮﻳﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺭﻭﺯ

26 آوريل 2012 ... ﺟﻮﺍﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺍﺳﺖ. ... ﺍﻭ ﺗﻼﺵ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﺗﺮﻱ ﻫﺎﻱ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢﻗﺮﺁﻥ ﻛﺮﻳﻢ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ. ﻗﺮﺁﻥ ﻛﺮﻳﻢ ... ﺑﻪ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺍﻳﻦ ﻣﻔﺴﺮ، ﻗﺮﺁﻥ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺁﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺗﺮ ﻭ ﺑﺎ ﺭﺍﻩ ﻭ ... ﺧﺪﺍ، ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺍﺳﻼﻣﻲ، ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻋﻠﻤﺎ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺟﻬﺎﻥ ﻭ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺳﻼﻡ، ... ﻭﻯ ﺍﺛﺮ ﻣﻬﻢ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ... ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ ﻛﻪ ﻣﺎﺑﻌﺪﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻪ ﺑﻲ ﻧﻴﺎﺯ ﺍﺯ.

5. بازنگری مفاهیم قابل تأمل اندیشه‌های محمد قطب در پرتو سلفی‌گری ...

وی در ریشه‌یابی مشکلات جهان اسلام ضمن اعتراف به رخوت در حوزه اندیشه و عملکرد مسلمانان، ... Regarding the effect of new western thought on Islamic world, he has tried to .... دور از ساحت اسلام است و همچنین منحصر کردن اسلام در جنبه‌های فردی و بی‌توجهی به ... وی با الهام از آموزه‌های اصیل قرآنی و نبوی به سازواری اسلام به عنوان دین فطری با ...

6. اصل مقاله (470 K) - پژوهش‌های علم و دین - پژوهشگاه علوم انسانی

وارد حوزه علمی و مجامع پزشکی دنیا از جمله جمعیت شناسی نیز شده است. از. آنجایی که دین نقش بسیار .... سقط جنین در حوزه وسیعی در دسترس است، ناشناخته و بی معنی است. به عنوان ... تحقیقات در این زمینه با وجود کمک های قابل توجهی از علمای اسلامی به این ... مدلی در این زمینه با توجه به چارچوب هنجاری اسلام که برگرفته از آموزه های قرآنی  ...

7. اﻋﺠﺎز اﻗﺘﺼﺎدي ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ - دانشگاه شهید بهشتی

2 مه 2012 ... ﭼﮑﯿﺪه. اﻋﺠﺎز ﻋﻠﻤ. ﯽ. ﻗﺮآن، آﻣﻮزه. ﻫﺎ ﯾﺎ ﻧﻈﺎم. ﻫﺎ. ﯾﯽ. از آﻣﻮزه. ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻗﺮآﻧﯽ اﺳﺖ ... ﺒﯿ. ﯽ. آﯾﺎت ﻗﺮآن ﭘﯿﺮاﻣﻮن. ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اﻗﺘﺼﺎدي داﻧﺴﺘﻪ. اﻧﺪ.اﻋﺠﺎز اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﯽ. ﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﻨﻈﺮ درون ﯾﺎ ﺑﺮون ... ﺪام از ﻗﻠﻤﺮوﻫﺎ. ي. ﻋﻤﺪه اﻗﺘﺼﺎد. ي. اﺳﻼم،از ﻗﺒﯿﻞ ﺟﻬﺎن. ﻨﯿﺑ. ﯽ. اﻗﺘﺼﺎد ﻗﺮآﻧ. ﯽ. ﯾ، ا. ﺪﺋﻮﻟﻮژ ... ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ... ﻫﺎي اﺧﯿﺮ ﺑﻪ داﻣﻨﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻢ ودﯾﻦ اﻓﺰوده اﺳﺖ ﻣﻮﺿﻮع اﻋﺠﺎز ﻋﻠﻤﯽ ﻗﺮآن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﻪ ...

8. اصل مقاله (873 K) - فصلنامه دین پژوهی و کتابشناسی قرآنی فدک

آب است که بی توجهی به آن خسارت جبران ناپذیری را به جامعه بشری وارد کرده و. خواهد کرد. لذا توجه به راهکارهای آموزههای قرآنی در ارتباط با سبک زندگی در تعامل. با محیط زیست که از ... آية الله جوادی آملی در کتاب خود با عنوان «اسلام و محیط زیست» از زوایای ... زیرا از قدیمی ترین ایام در ایران، همانند جهان بینی سومری، معتقد به نقش آفرینندگی.

9. «نیازما به قرآن » آیات امیدوار کننده قرآن مورد توجه بیشتری قرار گیرد ...

3 ژوئن 2018 ... غلامعلی: این مساله که عنوان کردید آیه قرآن است که می‌فرماید: «قالَ الرَّسُولُ یا ... این اتفاق هم در زمان صدر اسلام، هم اکنون و هم در آینده رخ می‌دهد، اما کم و زیاد است. وقتی می‌گوییم چیزی رها شده است یعنی آن را کنارش گذاشته‌اند و توجهی به آن نمی‌شود. ... سخت شده است، اما این را همه می‌دانند، یا بگوییم ارزش های دینی کمرنگ شده است هر ...

10. اثربخشی رعايت آموزه‌های اخلاق اسلامی در كارآمدی خانواده | معرفت اخلاقي

4 دسامبر 2010 ... كليد واژه‌ها: اخلاق اسلامي، كارآمدي، خانواده، اثر بخشي خانواده، مثبت انديشي. ... بنابراين، منابع ديني اسلام توجه ويژه‌اي به اخلاق، مسائل اخلاقي و رعايت اخلاق ... در قيامت است، بلكه زندگي دنيا نيز بدون آن سامان نمي‌يابد و كارآمدي خانواده به ... اين نشان مي‌دهد كه قرآن براي اين فضيلت اخلاقي و عملي اهميت فراواني قائل است و آن را ...

11. شناخت درماني در منابع اسلامي | معرفت

23 نوامبر 2010 ... اين در حالي است كه در اسلام روش هاي متعدد درمانگري از جمله شناخت درمانگري و ... اسلامي سخن مي گويد كه در آن، آموزه هاي مكتب انسان گرايي و اسلام تلفيق شده اند و ... با تغيير افكار بيمار رواني در اثر مشاوره و درمان، وي در برابر مشكلات و حل آن ها .... از افراد در اثر وسواس بي اختيار به دليل شك هاي پي در پي و عمل كردن به شك ...

12. شناسی کارکردهای جنسیتی زوجین در خانواده از دیدگاه آسیب قرآن

اگرچه درباره اهمیت نهاد خانواده در اسلام و آموزه های دینی درباره تحکیم نهاد خانواده، پژوهش ... کریم، به بررسی کارکردهای جنسیتی زوجین پرداخته شده است. ... در این مقاله تلاش بر آن است مشکلات خانواده بر مبنای دیدگاه قرآنی مورد بررسی ... آنجا که در اثر تفکرات و تلقينات غلط جامعه، مرد برتر از زن ... نسبتا قدرتمندی در جهان غرب شکل گرفت.

13. کیهان شناسی و دین اسلام - اطلاعات حکمت و معرفت

14 مارس 2017 ... این مشکلات با معطوف شدن بر کیهان شناسی «عصر طلایی اسلام»، یعنی ... تاریخ اخترشناسی اسلامی اثر جورج سلیبا12 و درآمدی کوتاه بر تاریخ ... مطمئنا قرآن مهم ترین منبع نسبت به همۀ منابع اولیه و بنیان های کیهان شناسی اسلامی به شمار می رفت. .... ماهیت آموزه های ابن عربی به‌طور گسترده ای در نوشته های جهان شناختی ...

14. اصل مقاله (306 K) - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

نقش مثبت اندیشی در حل مسائل زندگی با تأکید بر آیات قرآن ... از جمله راه های رسیدن به خوش بینی عبارتند از: عبادت، ترتیب اثر. ندادن به ... اندوه ناشی از آن، الفت با دیگران، سلامتی دین، حل مشکلات مردم، .... حسن ظن به جهان و حسن ظن به بندگان خدا تقسیم کرد: .... بی توجهی و جامه ی عمل نپوشاندن به آن است (حر عاملی، ۱۳۸۶ش، ج ۸ :۲۹۳) . و با.

15. اﺻﻮل اﺧﻼﻗﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ از ﻣﻨﻈﺮ اﺳﻼم

اﺻﻮل اﺧﻼﻗﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ از ﻣﻨﻈﺮ اﺳﻼم. ﺣﻤﻴﺪ ﻓ. ﻐ. ﻔﻮر ﻣﻐﺮﺑﻲ. ﭼﻜﻴﺪه. ﻋﻮاﻗﺐ زﻳﺎﻧﺒﺎر ﺑﻬﺮه. ﺑﺮداري ﺑﻲ ..... آﻣﻮزه. ﻫﺎي وﺣ. ﻴﺎﻧﻲ اﺳﺖ . در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺳﭙﺲ اﺻﻮل. اﺧﻼق زﻳﺴﺖ .... ﻣﺸﻜﻼت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ را ﺣﻞ. ﻛﺮد ... ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ، ﻫﻮد، .... در اﺛﺮ روﻧﺪ. ﺗﻮﺳﻌﻪ. ي. ﺑﻲ. روﻳﻪ. ،. ﺗﺤﺖ ﻟﻮاي ﻋﻤﺮان، در اﻏﻠﺐ. ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬﺎن، ﺷﺎﻫﺪي اﺳﺖ ... ﻧﻜﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ذﻛﺮ ﺷﻮد، رﻓﺘﺎرﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ.

16. اصل مقاله (898 K) - نشریات علمی دانشگاه - دانشگاه پیام نور

پژوهشنامه تفسير و زبان قرآن» در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام نمایه سازی می شود. ... محمد فاروق آشکار تیزابی / عبدالکریم بی آزار شیرازی/ نسیم عربي ... تفسير علمی یکی از روش های تفسیری دراز دامنی است که در دوره معاصر به یک جریان تفسیری جدی ... غنيم در اثر مبسوط خود در .... هم سویی مباحث قرآن و آموزه های علم تجربی در.

17. بررسی مفهوم اسطوره در سنت اسلامی - تأملی در وجوه تمایز معنای قرآنی و فه

است و براين اساس هر گونه تطبيق روايت ها، آموزه ها، حقايق و اصول قرآني بر اسطوره ها ... قرآنی با اسطوره ها، رويکرد پديدارشناسانه به اسطوره و دين مورد نقادی قرار می گيرد. ... دربارة پيدايش جهان، جانوران، گياهان، کوه ها، رودها يا ... به معنی اباطيل و داستان هاي بي سروته )دائرة المعارف .... تعمق به اين اثر نمی نگرند، طعن مي زند و مي گويد: از.

18. حقوق کودک در اسلام و خشونت‌های سیاسی جهان اسلام - پژوهشي پژوهشهای ...

رویکرد اسالم به حقوق کودکان در درگیری های مسلحانه است. ... از مصونیت قابل توجهی در حقوق اسالمی جنگ برخورداند و رویه های موجود در ارتباط با کودکان در ... مشکل کمبود .... قرآن در برخی از آیات مسلمانان را امر به جنگ و جهاد کرده و آن را یکی از وظایف آنان .... بین جنگجو و غیرجنگجو، منع جنگ با افراد بی سالح، مجروح، بیمار، زن کودک، پیر و .

19. خانواده و کودک با نیاز ویژه - نشریه تعلیم و تربیت استثنایی

آﻣﻮزه. ﻫﺎي. دﯾﻨﯽ اﺳﻼم ﺑﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧـﺎﻧﻮاده ﻗﺒـﻞ. از ﺗﻮﻟﺪ ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﺗﻮﻟﺪ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﻌﻠﻮل و ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﺪ ... اﮔﺮ از ﻃﺮف واﻟﺪﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧـﺪ، دﭼـﺎر ... ﺑـﯽ. ﻣﻮﻗـﻊ. ،. ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ را در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺮﺑﯿﺖ . و. رﺳﯿﺪن. ﺑـﻪ زﻧـﺪﮔﯽ. ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ... ﺳﭙﺮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺣـﺮف ﺧـﻮب ﻫﻨﮕـﺎﻣﯽ اﺛـﺮ دارد ﮐـﻪ .... ﮔﺬار اﺳﺖ. ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﯿﺶ از ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﯽ. آﯾـﺪ،. در ﺳﺎﻟﻢ ﯾـﺎ ﻧـﺎﻗﺺ ﺑـﻮدن ﻧـﻮزاد ﺑﺴـﯿﺎر ...

20. محبوبیت و بی نیازی از مردم | شهر جواب - مرکز ملی پاسخگویی به ...

چرا در اسلام حکم شخص لواط کار اعدام است؟ ... "هیچ کس از مردم مرا دوست ندارد و هیچ کس کوچکترین توجهی به من ندارد. ... میخوام ببینم این طرز فکر اثر منفی نمی گذارد؟ ... درونی انسان است که سرکوب آن باعث بروز مشکلاتی همچون افسردگی و سایر مشکلات ... ریا فاصله بگیریم علاوه بر این اگر به آموزه های قرآن توجه کنیم وبه یقین برسیم که ...

21. دعوت و حکم آن از دیدگاه قرآن و سنّت - نوگرا

18 دسامبر 2009 ... کسی که شب را در غفلت و بی توجهی به کارهای مسلمانان، صبح کند، از .... و آگاهی از آموزه ها و تعالیم اسلام و قرآن می باشند زیرا سنت هستی این است ... آن صورت نگیرد، بر اثر خلاء به وجود آمده، افکار و اندیشه های دیگر همانند قارچ سمی سر بر خواهند آورد و آن را به میدان تاخت و تاز خود تبدیل می کنند ، زیرا جهان امروز ، جهان عرضه ...

22. ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﻣﻔﻬﻮم ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي از ﻣﻨﻈﺮ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ و اﺳﻼ - نشریه اسلام و سلامت

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﻼم ﭼﻮن ﻗﺮآن و ﮐﺘﺎب ﻫﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ رواﯾﯽ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮد و ﻧﯿﺰ دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎي رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن را ﻣﻮرد ... ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻼﺋﻢ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﺮاي ﺑﯿﺎن و ﺗﺒﯿﯿﻦ آن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و آﻣﻮزه ﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ از واژﮔﺎن ﺧﺎص در ... ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ در راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﭘﺮورش ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي از ﻣﻨﻈﺮ اﺳﻼم و رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮك و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ وﺟﻮد ... ﺣﻮاس ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ؛ ﻫﻮش ﺑﺎﻃﻨﯽ ﺑﺎ درك ﺟﻬﺎن ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ﺑﻪ .... ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت، از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.

23. 597 KB - پژوهش‌های اعتقادی کلامی

توصیف هر حرکتی که خواهان اجرای کامل و بی چون و چرای آموزه های قرآن و شریعت باشد. استفاده شده که این امر ... جمهوری اسلامی ایران و علاوه بر آن دارای قدرت اتمی می باشد که با مشکلات ... پاکستان در حال حاضر مهد تفکرات بنیاد گرایانه در جهان اسلام محسوب می شود و ... در این راستا پژوهش حاضر در تلاش است تا نسبت به عامل تاریخی ریشه ای.

24. چالش های همگرایی جهان اسلام در تأسیس تمدن اسلامی

این تمدن، گاهی در اوج بوده و دوران‌هایی هم بر اثر عوامل مختلف سیاسی، اجتماعی، ... نظریه همگرایی در واقع، واکنش به نارضایتی نسبت به سیستم دولت-ملت است، چرا که .... مشکل بزرگتر در زمینه تأسیس تمدن اسلامی نیز فقدان رهبری واحد در جهان اسلام و وجود .... دول جهان اسلام زمانی پررنگ میشود که این رسانهها، تصویر نادرستی از آموزه‌های اسلامی ...

25. مهجوریت قرآن و راه رفع آن در بیانات امام خمینی ره

قرآن در حال حاضر در بین جوامع مسلمان به صورت يك كتاب تشريفاتى در آمده است، تنها ... عدم سکوت در هنگام استماع قرآن، بی توجهی به نوشته های قرآنی، استفاده از قرآن برای ... امام خمینی (ره) ریشه ای ترین مشکل و بزرگ ترین درد جوامع اسلامی را دوری مردم از قرآن و ... در اثر دست برداشتن از قرآن کریم واتکاء نداشتن بر قواعد اسلام بوده است.

26. از آینده شغلی رشته‌های «دانشگاه علوم و معارف قرآن» تا پاسخ به انتقادات

25 جولای 2015 ... ایکنا: انتقاداتی نسبت به دانشگاه علوم و معارف قرآنی مطرح شده است؛ مثلا اینکه ... علوم قرآن و حدیث، معارف قرآن، تفسیر اثری، معارف نهج‌البلاغه به نام دانشگاه علوم و ... یعنی همانطور که یک روانشناس به حل معضلات و مشکلات فکری، روانی و روحی مردم ... به عنوان مثال در بحث بی‌توجهی به معارف عقیدتی و کم‌توجهی به مسائل ...

27. اینترنت و چالش های تربیتی فرزندان - حوزه نت

در چنین برهه ای از زمان که فضای مجازی جهان را به دهکده ای کوچک مبدل کرده و مردم جهان را از ... مسلم است که زیربنای این تربیت، شناخت معارف اسلامی و آموزه های دینی و نیز ... اگر قصد داشته باشیم که بر اساس موازین اسلام تربیتی صحیح و هدفمند را برای .... و در اثر اقدامات او خون های بسیاری ریخته شده و تعداد فراوانی یتیم و بی سرپرست بر ...

28. مشکلات جهان اسلام در اثر بی‌توجهی به آموزه‌های قرآن است

امام جمعه گناباد در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهرستان گناباد همچنین برگزاری جلسات قرآن در ماه مبارک رمضان را قابل تقدیر دانست و ادامه داد: هدف از تلاوت قرآن آشنایی با پیام وحی و عمل به آن است و در واقع به قول رهبر معظم انقلاب نکبت بعضی از جوامع اسلامی به دلیل دوری از قرآن است.

29. مشکل ارز و سکه بخاطر بی‌تدبیری‌ها و بی‌توجهی‌ها بود ...

... ها و بی‌توجهی‌ها ... قرآن و متون دینی; اسلام در ... فضای در اختیار همه است؛ به طور ...

30. آموزه های دینی و تربیت اسلامی

... های روانی. بی توجّهی ... در گستره جهان است ... به قرآن و اسلام دارد و در ...

31. آزادی فلسطین سنت الهی است امریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند ...

... است که موضوع گزارش های ... در اثر بی توجهی به آموزه ... قرآن مشکلات دنیای اسلام ...

32. کم‌توجهی به طب اسلامی/ مسلمانان باید در پزشکی حرف اول را ...

مشهد- رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت با انتقاد از کم‌توجهی به طب اسلامی گفت: لازم است مسلمانان علاوه بر پرچم‌دار بودن در علوم مختلف، در علم پزشکی نیز حرف اول را در جهان بزنند.

33. عوامل تحکیم بنیان خانواده در اسلام

استدلال قرآن در آیه چنین است که گرچه مشرکان به دلیل آزاد و زیبا بودن، برتری ظاهری دارند، اما چون زناشویی با آنان باعث لغزش های اخلاقی و عقیدتی فرد مسلمان می شود، کنیزان و بردگان مسلمان بر آنان ترجیح دارند.

34. موانع اتحاد جهان اسلام - اخبار تسنیم - Tasnim

... است که بی توجهی به ... های فاسد در جهان اسلام ... که قرآن و آموزه های ...

35. تجلی قرآن در سیره اجتماعی و سیاسی امام خمینی

... که بی توجهی به ... حل مشکلات جهان اسلام ... است. برطبق آموزه های ...

36. اسلام و خشونت - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

آموزه‌های قرآن ... در اسلام مشروع و واجب است و ... مسلمان در سراسر جهان به ...