چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۹:۳۸

مشکلات زیر ساختی در تنها روستای بدون دخانیات هرمزگان بحران بی آبی در ...