پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۰:۴۲

مشکل آنتن دهی تلفن همراه در روستای پرکوه جاسک حل شد