پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷ساعت ۱۹:۳۴

مصرف استامینوفن در بارداری، عوارضش را میدانید؟