پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۸:۲۸

مصطفی کمال آتاتورک، دیکتاتور مدرن ترکیه