جمعه ۲۹ دی ۱۳۹۶ساعت ۰۱:۲۷

مطالبه آمریکا از ایران تبلیغاتی و نوعی عملیات روانی است