شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶ساعت ۲۰:۲۳

معاون دبیرکل حزب الله لبنان: آمریکا در پی حذف فلسطین است