پنجشنبه ۲ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۱۸:۱۱

معاون دبیرکل حزب الله لبنان: آمریکا در پی حذف فلسطین است