شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۶:۳۱

معوقات بانکی به 136 هزار میلیارد تومان رسید