پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۰:۳۳

مقامات آمریکایی از وقوع تیراندازی در یکی از مدارس ایالت تگزاس خبر دادند