چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۱۲:۱۲

مقام آمریکا :آمریکا، ایران، حزب الله و روسیه همگی در حال جنگ با داعش هستند