سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۲۲:۳۲

مقام اماراتی: شکایت قطر نزد سازمان ملل اقدامی نادرست است