سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷ساعت ۲۳:۲۱

مقایسه ی فشار اجتماعی و حساسیت به طرد در دانش آموزان با و بدون لکنت زبان

1. اختلال اضطراب اجتماعی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

اختلال اضطراب اجتماعی (به انگلیسی: social anxiety disorder) یا جمع‌هراسی (به ... هستند شامل سرخ شدن، تعریق زیاد، لرزش، تپش قلب، احساس دل آشوب و لکنت زبان می‌شود. .... به عنوان مثال یک دانش آموز ممکن است در زمان صحبت کردن در جلوی جمع، کلاس را ..... درمان پذیرش و تعهد در مقایسه با درمان شناختی رفتاری در کاهش اجتناب تجربی ...

2. مقايسه ي فشار اجتماعي و حساسيت به طرد در دانش آموزان با و بدون لکنت ...

هدف اصلي اين پژوهش مقايسه فشار اجتماعي و حساسيت به طرد در دانش آموزان با و بدون لکنت زبان بود. روش اين پژوهش علي مقايسه اي بود. جامعه آماري شامل کليه دانش آموزان ...

3. مقایسه‌ی فشار اجتماعی و حساسیت به طرد در دانش‌آموزان با و بدون لکنت ...

هدف اصلی این پژوهش مقایسه فشار اجتماعی و حساسیت به طرد در دانش‌آموزان با و بدون لکنت زبان بود. روش این پژوهش علی مقایسهای بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان ...

4. اصل مقاله (197 K) - سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه محقق اردبیلی

مقایسهی فشار اجتماعی و حساسیت به طرد در دانش آموزان با و بدون لکنت زبان بر اساس . ( توزنده جانی، نعیمی و احمدپور، ۲۰۱۱). به نظر می رسد فشار اجتماعی به عنوان یکی ...

5. روانشناسی مدرسه - فهرست مقالات

مقایسه‌ی فشار اجتماعی و حساسیت به طرد در دانش‌آموزان با و بدون لکنت زبان ... اثربخشی آموزش مهارت حل مسئله بر حساسیت بین فردی و پرخاشگری دانش‌آموزان.

6. ليست چكيده پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي در يك نگاه(بخش (دوم)

راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ س‍رم‍اي‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ب‍ا م‍ش‍ارك‍ت‌ در ورزش‌ دان‍ش‌آم‍وزان‌ دخ‍ت‍ر م‍ق‍طع‌ م‍ت‍وس‍طه‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ف‍ري‍دن‌ ... م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ي‌ م‍ه‍ارت‍ه‍اي‌ روان‍ي‌ ب‍ازي‍ك‍ن‍ان‌ ف‍وت‍ب‍ال‌ ب‍اش‍گ‍اه‌ س‍ن‍گ‌ آه‍ن‌ در رده‌ ه‍اي‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ س‍ن‍ي‌ ... ك‍م‍ال‌ گ‍راي‍ي‌ و خ‍ودك‍ارآم‍دي‌ ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ پ‍ي‍ش‌ ب‍ي‍ن‍ي‌ ك‍ن‍ن‍ده‌ ه‍اي‌ اض‍طراب‌ رق‍اب‍ت‍ي‌ در م‍ي‍ان‌ ...... گ‍روه‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ پ‍س‍ر ب‍ا وب‍دون‌ ل‍ك‍ن‍ت‌ زب‍ان‌ م‍ق‍طع‌ اب‍ت‍داي‍ي‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ف‍ري‍دون‍ش‍ه‍ر

7. طبقه بندی موضوعی مقالات ISI - ISI Articles

ضمناً تعدادی از بهترین مقالات این پایگاه به زبان فارسی ترجمه شده اند و مقالات ترجمه ... اگر موضوع مورد نظر شما در لیست موضوعات اصلی وجود نداشت، با استفاده از فیلد ...

8. دریافت

دانش آموز در نهایت متوجه یک سلسله تعارض ها در رفتار و. گفتار این قبیل معلمان می ... آشکارا با او به سردی برخورد می شود، این تنبیه از آن جا که به. حسن رفتار کمک می  ...

9. چطور از احساس بی ارزش بودن در زندگی خلاص شویم؟ - سایک نیوز

9 جولای 2017 ... ۳-مدام به شیوه ای نامنصفانه خودتان را با دیگران مقایسه می کنید. ... مثلا وقتی که ما تسلیم تله بی ارزشی می شویم دوستان انتقادگر و طرد ... و اعتقاد پیدا می کنید که وجود شما برازنده ی همین طردها و بی اعتنایی ها ... -زمانی که به بی احترامی ها و تحقیرهای دیگران حساسیت به خرج می دهید. ..... درمان قطعی لکنت زبان ممکن شد ...

10. همه دانشکده ها - ورود پایان نامه - دانشگاه آزاد اسلامی - واحد رشت

67, تأثیر رهبری اخلاقی بر تسهیم دانش با توجّه به نقش میانجی انگیزه های ... 90, مقایسه¬ی ترکیب بدنی و آمادگی جسمانی دبیران تربیت بدنی شهرستان ... با لحاظ نقش تعدیلگری دو متغیر کشور سازنده و حساسیت قیمتی (مطالعه موردی: ...... 654, مقایسه هوش هیجانی ، ابرازگری هیجانی و سبک های دلبستگی در دانش آموزان دارای لکنت زبان و ...

11. پیشگیری از خود کشی برای آموزگاران - ایران مدلاین IrMedline

2 نوامبر 2017 ... حساسیت فصلی ... آمار خودكشي در ايران هر چند در مقايسه با كشورهاي ديگر پائين‌تر است اما ... است اين ميزان بدون درنظر گرفتن ميزان رشد جمعيت طي اين سال‌هاي اخير مي‌باشد. .... به علاوه تعريف اقدام به خودكشي از ديدگاه دانش آموزان با نظر روانپزشكان ... بویژه كه همراه با مشكلات زبان، لهجه و فقدان روابط اجتماعي نیز باشند.

12. راﻫﻨﻤﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﺗﻴﻢ ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎل 25 6 ﺗﺎ ﺑﺮ

اﻣﺮوزه روﻳﻜﺮد ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ و ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ روﻳﻜﺮد ﻏﺎﻟﺐ در ... ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان اﻧﮕﻴﺰه داد و ﻓﺮﺻﺖ را ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ در ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت و ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ... داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ... ﻲ د. ر ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و. ﺟﻮاﻧﺎن، اﺑﺰارﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از آن ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺖ و ﻋﻤﻼ ﺳﻼﻣﺖ اﻳﻦ ﮔﺮوه را ..... ﺗﻴﻚ، ﻧﺎﺧﻦ ﺟﻮﻳﺪن، ﻟﻜﻨﺖ. زﺑﺎن. -. اﺧﺘﻼﻻت دﻓﻌﻲ (ﺑﻲ اﺧﺘﻴﺎري ﻛﻨﺘﺮل ادرار و ﻣﺪﻓﻮع). ﺳﺎﻳﺮ اﺧﺘﻼﻻت.

13. Journal Archive - Articles - مجله فیض - دانشگاه علوم پزشکی کاشان

رابطه گرایش به تجربه چندش و حساسیت به چندش با علائم وسواس آلودگی/ شستشو در دانشجویان ...... تاثیر ده هفته تمرین هوازی همراه با مصرف مکمل ویتامین E بر فشار خون ، ضربان ...... همبودی اختلالات روانی در کودکان مبتلا به لکنت زبان مراجعه کننده به بخش ..... مقایسه مهارت های ادراک بینایی در دانش آموزان فلج مغزی اسپاستیک با و بدون  ...

14. مروری بر اختلال یادگیری غیر کلامی، سندرم آسپرگر و ویژگی های آنها

اطالعات با شیوه ی ناپایدار پردازش گردیده و به طرق غیر معمول و با سودمندی کم در حافظه ذخیره .... شروع زود هنگام برای دانش. آموزان. NLD. و آسپرگر که به این مهارت. ها در پایه ..... قیاس )نشان دادن شباهت و یا مقایسه بین چیزهای مختلف( اغلب در متون و حتی در زبان ...... استفاده از روش هایی بدون فشار بیش از حد حسی، برای حفظ توجه و تمرکز.

15. دریافت - ISC

ی. اثربخش. ی. باز. ی. درمان. ی. گروه. ی. بر. کاهش. لکنت. زبان. کودکان. شهرستان ...... اثر بخشی بازیهای گروهی بر مهارت های اجتماعی و ر کودکان مبتال به نشانگان داون ... به طور کلی نتایج پژوهش حاضر نشان داد افراد تاالسمی ماژور در مقایسه با افراد سالم در .... مقایسه. کارکردهای. اجرایی. و. تکالیف. باورکاذب. ) نظریه. ذهن. (. در. دانش. آموزان.

16. سعید سبزیان - توانا

مباحثی در معلولیت و تحول اجتماعی جسمیت و قدرت: ... آموزشی زنده در حین حفظ امنیت و با ناشناس ماندن دانشجویان، به یک جامعۀ ... ساختارهای زبانی نظام سالم-گرا و بازی قدرت معلولیت در زبان: 60 ..... )بدون نام نویسنده( که در »دفتر حقوق معلولین« منتشر شده است موضوعی مشابه این ... نمی گیرند، بلکه مورد داوری اخالقی و طرد قرار می گیرند.

17. دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی

-بایسته‌های تعاملات اجتماعی در سبک زندگی اسلامی ... مقایسه سلامت روان، امید به زندگی و تصور از خود در دختران دارای معلولیت حسی وحرکتی با عادی ... بررسی رابطه ی بین سبک یادگیری انطباق یابنده با خلاقیت دانش آموزان دختر پایه سومراهنمائی ..... چگونه میتوان مشکل ارشیا و ابوالفضل دو دانش آموز دارای لکنت زبان را برطرف کرد؟

18. طرحواره و طرحواره درمانی چیست؟ - اکسیر

١- طرحواره بی اعتمادی; ٢- طرحواره نقص و شرم; ٣- طرحواره انزواء اجتماعی; ٤- طرحواره وابستگی ... طرحواره درمانی با کمک مصاحبه و پرسشنامه به شناسایی طرحواره های و ذهنیت های غالب .... ایجاد می شوند ممکن است هسته ی اصلی اختلالات شخصیت، مشکلات منش شناختی ... همچنین شامل حساسیت بیش از حد به انتقاد، طرد، سرزنش، كمرویی، مقایسه های ...

19. رشد هیجانی در دوران کودکی - آی هوش

به عقیده واتسون (Watson) هیجانهای کودک با محبت و ترس و خشم آغاز می شوند، ... به علائم هیجانی بزرگسالان توجه کرده است بدون توجه به اینکه هیجانهای کودک با .... این رفتارهای دشوار به عقیده بیشتر روانپزشکان عبارتند از: لکنت و گرفتگی زبان، ادرار .... در یک مدرسه ابتدایی که هیچ وقت پیش از یک درصد از دانش آموزان هر کلاس را رد  ...

20. گزارش نشریه ی » ندا - harekatfestreg.ir

اجتماعی با تجربه ی نزدیک به ۵ دهه فعالیت آموزشی و پژوهشی به عنوان عضوی از ... در دوره ی تاریخی مشخص بر اساس عناصر و پدیده های ویژه ای نظیر زبان، هنر، ..... آیا می توان چنین مسئله ی سرشار از چالشی را بدون در نظر گرفتن عوامل متعددی بررسی کرد؟ ... موضوع فضا و زندگی روزمره از زاویه ی دید افرادی با دانش تخصصیِ جامعه شناسی، ...

21. آسیب شناسی روانی(سلیگمن) - روان شناسی نگرش

1 سپتامبر 2012 ... روان شناسی نگرش - آسیب شناسی روانی(سلیگمن) - این وبلاگ با نگاهی مبتنی بر ... اختلال زبان در آسیب نیمکره چپ (برای راست دستها) بیشتر است در حالیکه ..... دانش آموز درهنگام پرداختن به دروس , به این دانش آموزان کمک شایانی بنماید. ...... وابستگی به سیگار در سالهای نوجوانی از طریق عوامل اجتماعی مانند فشار همالان ...

22. ﻣﺮوج ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺪارس در ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان - دانشگاه علوم پزشکی گیلان

اﻧﺠﻤﻦ اوﻟﯿﺎ و ﻣﺮﺑﯿﺎن ﻫﯿﺎت ﻣﻨﺘﺨﺒﯽ از ﭘﺪران و ﻣﺎدران داﻧﺶ آﻣﻮزان و ﻣﺮﺑﯿﺎن ﻣﺪرﺳﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻼش و ..... ﯾ. ﯽ ﮐﻪ از ﻏﺪه ﻫﯿﭙﻮﻓﯿﺰ در ﻣﻐﺰ ﺗﺮﺷﺢ. ﻣﯽ. ﮔﺮدﻧﺪ . PDF created with pdfFactory Pro trial ... ﺟﻮاﻧﺎن اﻏﻠﺐ از واﺑﺴﺘﮕﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﺳﺘﻘﻼل ﻧﺴﺒﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎ ..... ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺪﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﻻن و ﻧﮕﺮاﻧﯽ در ﻣﻮرد ﺗﺼﻮﯾﺮ .... ﺷﯿﻮع ﺑﯽ اﺷﺘﻬﺎﯾﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه و ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺖ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.

23. فن بیان،اصول سخنرانی و هنرگویندگی وگفتگو - روش های تدریس

فن بیان،اصول سخنرانی و هنرگویندگی وگفتگو - روش های تدریس - آشنائی با فن خطابه ... با وجود اين، چگونه مي توانيم دانش آموزان خود را به مشاهده جهان پيرامونشان تشويق ..... اصولا شرایط کلاس داری در سطح نوجوانان در مدارس برای بسیاری از معلمان فشار ..... از فعاليت هاي آموزشي كه به وسيله ي رسانه ها و بدون حضور و تعامل معلم با دانش آموزان ...

24. اجتماع هراسی ، جمع هراسی ، سرخی هراسی یا فوبیا ( از منظر روانشناسی ...

اختلال اضطراب اجتماعی باعث احساس اضطراب در فرد به هنگام مواجهه با یک ... جمع‌ هراسی‌ افراد مبتلا بدون‌ درمان‌ روزبه‌روز بیشتر خانه‌نشین‌ می‌شوند؛ اغلب‌ ..... صدا، لکنت زبان، خشکی دهان، انزواطلبی، عدم پذیرش، فرار از فعالیت ها، ..... طرفدار این نوع نوشیدنی ها بیشتر جوانان، دانش آموزان، افراد پر تحرک و ورزشکاران هستند.

25. الزامات محیط کار - اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

عکس برداری، نقاشی، تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع بدون کسب مجوز ...... در کتاب حاضر سـعی شـده اسـت تا با بیانی سـاده مهمترین دانش ها و مهارت های مورد ... گرامـی بتواننـد عـاوه بـر محیـط کار در زندگـی اجتماعـی خـود نیـز از مطالـب ایـن .... ی یک هنر. سلسله مراتب در محیط کار. -1-5. شکل. ن. ستا. مدیر هنر. ف( هنرجویان ...... لکنت زبان(.

26. دســـــــتِ یـــــــــــا ری - کـــــودکـــــان اســتـــثـــنـــایــــی

23 مارس 2012 ... صندلی چرخدارمن، کالسکه ی ذرینی است که می توانم با راندن چرخهایش به سوی آسمان آبی و ..... های توانبخشی در جهت نوسامانی موقعیت اقتصادی و اجتماعی کودکان استثنایی. ... الف- کم توان ذهنی: این دانش آموزان ازنظرهوشبهرباید درحدی باشند که آموزش پذیر ... شنوایی سنجی،دستگاه لکنت شکن،دستگاه زبان آموز،ماساژورو.

27. 15. راهنمای آموزش سلامت روان - معاونت بهداشتی

در طراحی مجموعه ۶ جلدی راهنمای آموزشی یاوران بسیجی سالمت، قصد بر این بوده است که. مس ائل ... با توجه به. اولویت هاي آموزش ي و با استفاده از راهنما های آموزش ی ) ترجیحاً استفاده از ..... سطح آگاهی و دانش همکارانتان در خصوص نقش سالمت روان در پیشگیری و .... اجتماعي، پیشگیري از ابتال به اختالل رواني، درمان مناسب و بازتواني آن.

28. لیست پایان نامه های دانلودی رشته روان شناسی و علوم تربیتی ...

دانلود رایگان متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی: بررسی عوامل مختلف در رابطه با ...