پنجشنبه ۲ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۰۱:۰۵

ملاحظه حضور نیروهای کرد و اهل تسنن در مسئولیت های کلان کشوری