جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷ساعت ۱۳:۵۹

ملاحظه حضور نیروهای کرد و اهل تسنن در مسئولیت های کلان کشوری